Groep Zorg H. Familie

Groep Zorg H. Familie
Gezondheidszorg
Groep Zorg H. Familie

Exact 2 jaar geleden klopten de directieleden van Groep Zorg H. Familie, met een sterke uitbouw in West-Vlaanderen, aan bij comma, brand strategists. Groep Zorg H. Familie vindt zijn wortels in de Congregatie van de Zusters Heilige Familie die in 1839 werd opgericht. Na meer dan 150 jaar toewijding van de Zusters aan de zorg voor ouderen en mensen met een psychische kwetsbaarheid werden in 2015 alle voorzieningen ondergebracht in één vzw. Op vandaag omvat Groep Zorg H. Familie vier woonzorgcentra, een psychiatrisch ziekenhuis voor kinderen, jongeren en volwassenen en een initiatief beschut wonen. 

Zin magazine

What we did: 

 • Positioneringsworkshop, zowel voor de entiteiten als de overkoepelende organisatie
 • Corporate storytelling (woordelijk + visueel) 
 • Taglines
 • Functionaliteiten website (SEO + wireframes) 
 • Design website
 • Begeleiding A tot Z bij ontwikkeling website
 • SEO copy
 • Design huisstijldragers
 • Social media optimalisatie
 • Dashboarding
 • Creatie & opmaak van een magazine
 
positioneringsworkshop

Deze switch naar één vzw, één overkoepelende structuur, één merk met verschillende submerken eronder bracht in eerste instantie een stevig positioneringsvraagstuk met zich mee. Waar ligt het onderscheidend vermogen tegenover de concurrenten? Concurrenten die meer en meer vanuit private initiatieven als krachtig merk in de markt gezet worden. Welk aanbod brengen we naar onze doelgroep? Hoe zorgen we ervoor dat de volledige groep met de neus in dezelfde richting staat? Om dit alles in kaart te brengen organiseerde comma, brand strategists in de kantoren van de 411 positioneringsworkshops met enerzijds de entiteiten afzonderlijk, alsook met de groep overkoepelend. Waar zitten de gezamenlijke sterktes? Welke waarden willen we uitdragen? Maar ook belangrijk: hoe kan elk woonzorgcentrum, ziekenhuis, … zijn eigen identiteit bewaren? Op welke manier communiceren we met welke entiteit? 

Zin magazine

Aan de hand van een gedetailleerd rapport met als summum een sterke merkessentie per entiteit en een knap vastgelegde overkoepelende visie vanuit de groep ging comma, brand strategists aan de slag met de visuele en woordelijke storytelling. Welk beeldgebruik gebruiken we bij welke entiteit? Welke verhaallijn brengen we voor elk van de woonzorgcentra en ziekenhuizen? Dit resulteerde in een brandbook met een unieke stijl om verder uit te rollen. 

Zin magazine

Na meermaals intens samen te zitten met de beslissingsnemers van elke instelling hadden we genoeg informatie verzameld om aan de slag te gaan met het bouwen van een optimale, gebruiksvriendelijke structuur van de toekomstige websites door middel van individuele wireframes. Met een lijst van de belangrijkste keywords – eerder bepaald doorheen het traject – in de hand, waren we in staat een blueprint op te zetten als basis voor het design en de ontwikkeling van de website. De overkoepelende structuur werd steeds bewaakt door de A tot Z begeleiding bij de development van de diverse websites. Dit met als eindresultaat één sterk geheel van verschillende websites met elk hun eigen insteek, doch kaderend binnen een groter geheel. 

Zin magazine

Ook social media kent een stijgend belang binnen de zorgsector. Om de familie, werknemers en andere stakeholders op de hoogte te houden, werd een strategie bedacht voor het opzetten van de diverse pagina’s. Deze opstartfase werd door comma in goede banen geleid. 

Diepgaande analyses aan de hand van dashboards zorgden ervoor dat we de resultaten van dichtbij in de gaten konden houden en konden schakelen waar nodig.

Zin magazine

Na dit traject – en als kers op de creatieve taart – werd ook beroep gedaan op comma bij het opstellen van wat initieel een boek voor de werknemers ging worden, maar uiteindelijk omgevormd werd tot een magazine. Na diverse brainstormsessies kwam comma met drie namen naar voor, één ervan werd meteen gesmaakt en zo werd ZIN magazine geboren. 

Een concept en de creatie van een 0 nummer waar diverse pagina’s in detail werden uitgetekend, legde de basis voor de creatie en opmaak van het volledige magazine. Mede door verschillende intensieve bijeenkomsten, het maken van diverse illustraties, fotoshoots, … begeleid door prachtige verhalen werd ZIN magazine een echte parel. Een parel die nog steeds gezien mag worden.

Meer cases

testimonial

Wim Van Kerckvoorde - Scholengroep Impact

comma slaagt er steeds in om met een noodzakelijke nabijheid én met voldoende afstand steeds het juiste klankbord te vormen binnen de strategische communicatie van onze scholen en scholengroep. Zij denken op procesmatig niveau sterk mee en zijn uitermate creatief op vlak van productontwikkeling. Hun betrokkenheid bij projecten, binnen een onderwijslandschap die steeds in verandering staat, is uniek!